Gå til leksikonoversigt

Gram

Steder

By i Haderslev Kommune ca. 30 km vest for Haderslev. Indbyggertallet lå i 2023 på 2.486.  Gram er sammensat af to dele, slotsbyen mod nord (Gram) og handelsbyen mod syd (Gramby). Slotsbyen domineres af Gram Slot, der ligger på en delvis kunstig ø i den opstemmede Gram Å. Syd for slottet ligger den fornemme slotshave, der blev anlagt omkring år 1700 og restaureret efter orkanen år 2000. Ved slottet ligger desuden Gram Slotskro og et vanddrevet elværk fra 1922. Nord for slottet findes lergraven til det nedlagte Gram Teglværk, hvor der findes hvaler mm. fra det 7 millioner år gamle Gramhav

Mod syd ligger handelsbyen, der er placeret øst for kirken og omkring skæringen mellem Haderslev-Ribevejen og vejen fra Rødding til Toftlund. Her er også kro og et handelskvarter samt det tidligere rådhus. Slotsgade forbinder de to kvarterer.

Gaden er præget af en lang række fornemme huse, mange i Bedre Byggeskik. Enkelte er tegnet af arkitekten L.P. Aakjær (1883-1959), der desuden tegnede vandtårnet i Gram og bygninger til Gram Sygehus. Dette sygehus blev indviet i 1859 for at dække hospitalsbehovet i det store Haderslev Vesteramt, og det eksisterede til 1989. I dag huser bygningerne Gram Efterskole. Fra år 1900 og nogle årtier frem var Gram stationsby på Haderslev Amts Jernbaner, med hele to stationer, en i hver by. Syd for byen ligger et større industrikvarter med bl.a. Gram Tæpper, i dag Ege Carpets, Gram, og virksomheden Camp-Let Production A/S. 

Gram var i perioden 1970-2006 administrativt centrum i daværende Gram Kommune.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2024.

Gram Efterskole. Bygningerne rummede tidligere Gram Sygehus. Foto fra 2020.

Gram Efterskole. Bygningerne rummede tidligere Gram Sygehus. Foto fra 2020.

Foto: Hjart, CC BY-SA 4.0