Gå til leksikonoversigt

Haderslev Frimenighed

Begreber

Haderslev Frimenighed var en af de seks sønderjyske frimenigheder, som blev oprettet i perioden 1864-1920. Ophavsmand til Haderslev Frimenighed var rebslager Mads Jensen i Jegerup ved Haderslev. Han havde som ung hørt Hans Sveistrup i Rødding og blev stærkt inspireret af de grundtvigske tanker. 

På grund af den preussiske undertrykkelse voksede der i 1880'erne stærke nationale følelser frem i Haderslev, og Mads Jensen begyndte at frygte, at det nationale skulle komme til at fylde mere end det grundtvigske i en eventuel kommende menighed. Han henvendte sig derfor i 1892 til Rasmus Thomsen, der tidligere havde været lærer og præst, og den 23. oktober 1895 holdt han sin første gudstjeneste i en lille teatersal på Harmonien i Haderslev. I de første år  var rammen om gudstjenesterne foreningen Kirkeligt Samfund, men fra 1899 blev en egentlig frimenighed dannet.

I 1896 begyndte man i Kirkeligt Samfund at tale om behovet for en frimenighedskirke. Kirkesalen på Harmonien var ganske uegnet, og da teateret i 1896 blev købt af en tysksindet, som forbød Kirkeligt Samfund at benytte salen, gik man for alvor videre med kirkeplanerne, mens gudstjenesterne midlertidigt blev afholdt i pastor Thomsens lejlighed. 

Andreas Hagerup blev arkitekt på opgaven med Hans Ahrendt som bygmester, og den første del af kirken stod færdig i efteråret 1896, og hele kirken var færdig til indvielse i september 1897. Men de preussiske myndigheder lagde på samme måde som i forbindelse med Bovlund Frimenighedskirke alle tænkelige hindringer i vejen, og den 24. oktober 1897 blev kirken lukket af politiet. Frimenigheden i Haderslev måtte som i Bovlund den lange vej igennem retssystemet, før kirken kunne tages i brug i år 1900.

Kirken, som fik navnet Kristuskirken, er opført i røde mursten som en kvadratisk tårnbygning omgivet af to korte og to lidt længere korsarme. 

Frimenigheden nedlagde sig selv i 1972, og kirken blev overdraget til Den Apostolske Kirke. I 1999 blev kirkebygningen solgt til et ejendomsselskab, der efterfølgende har bygget kirken om til kontorlokaler. I dag er der advokatkontor i bygningen.

Litteratur:

Pjecen "De sønderjyske frimenigheder og deres kirker", nr. 13, udgivet af Det regionale faglige kulturmiljøråd, august 2009. Thade Petersen: "De sønderjyske frimenigheders historie", 1924.
Olav Christensen: "Haderslev frimenighed" i Sønderjysk Månedsskrift, 1972 s. 375-387.