Gå til leksikonoversigt

Hansborg

Steder
Hansborg.

Udsnit af Braun og Hogenbergs prospekt af Haderslev fra 1585. Yderst til højre ses det firfløjede slot Hansborg.

Det Kgl. Bibliotek.

Tidligere slot i Haderslev. I årene 1557-1563 byggede hertug Hans den Ældre første etape af renæssanceslottet Hansborg i Haderslev, hvor det skulle afløse middelalderborgen Haderslevhus. Slottet, som lå øst for byen på nordsiden af fjorden, blev først bygget som et tofløjet anlæg bestående af en portfløj mod vest og en fløj mod syd, som husede slotskapellet. Bygmesteren var Hercules von Oberberg. Omkring 1578 påbegyndte Hans den Ældre afslutningen af slottet som et firfløjet anlæg. Han døde dog i 1580, og først under arvingen, Frederik 2., stod Hansborgs fire fløje på 80 x 75 m i tre etager over fuld kælder færdige. Slottet er afbilledet på Braun og Hogenbergs stik af Haderslev 1585. 

Slottet blev efter Hans den Ældres død omdøbt til Haderslevhus og blev ofte benyttet af Christian 4. Det brændte i 1627 og igen i 1644 under Torstenssonfejden. Det blev herefter ikke genopført. 

Af Mikkel Leth Jespersen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.