Gå til leksikonoversigt

Hansen, H.C., 1906 - 1960, statsminister

Personer

H.C. Hansen var uddannet typograf. Han engagerede sig tidligt i Socialdemokratiet, bl.a. som formand for DSU 1933-37. I 1940 var han medstifter af Dansk Ungdomssamvirke. 

Han blev medlem af Folketinget i 1936 og beklædte siden en række ministerposter. I 1953 blev han udenrigsminister, og efter Hans Hedtofts død i 1955 blev han også statsminister. Han fortsatte som udenrigsminister til 1958 og var statsminister indtil sin død. 

H.C. Hansen varetog fra dansk side forhandlingerne om Vesttysklands indtræden i NATO og spillede en afgørende rolle for København-Bonn erklæringernes tilblivelse 1954-55.

Litteratur:
Bogen om H.C. Hansen. Redigeret af Viggo Kampmann og Jul. Bomholt. Forlaget Fremad. 1960. 

H.C. Hansen fotograferet i 1959.

H.C. Hansen fotograferet i 1959.

Det Kgl. Bibliotek. Foto: Elfelt & Co.