Gå til leksikonoversigt

Hegermann-Lindencrone, Cai, 1807-1893, dansk officer

Personer

Cai Hegermann-Lindencrone kom som dreng på landkadetakademiet i København og blev allerede som 15-årig udnævnt til sekond-løjtnant. Han blev i 1858 generaladjudant for Frederik 7. men trak sig året efter tilbage fra posten i protest mod Carl Berlings position ved hoffet. 1861-64 var Hegermann-Lindencrone medlem af Folketinget for Højre.

Da Christian 9. blev konge i 1863, blev han igen generaladjudant og fungerede som kongens rådgiver. Forinden havde han takket nej til at efterfølge C.C. Hall som regeringschef.

Under krigen i 1864  deltog han som chef for 4. division (kavalleriet) i det skæbnesvangre krigsråd i Slesvig den 4. februar 1864, hvor beslutningen om tilbagetoget fra Danevirke blev truffet. Han var chef for rytteriet. Han kritiseredes for sin passivitet, men de begrænsede styrker, der var stillet til hans rådighed, umuliggjorde en aktiv optræden i flanken på fjenden. Han ledede med stor dygtighed 4. divisions tilbagetrækning gennem Jylland.

Efter protester mod nedskæringer i rytteriet blev han i 1867 afskediget.