Gå til leksikonoversigt

Helgesen, Hans, 1793-1858, oberst

Personer

Hans Helgesen blev født i Oslo. Som 19-årig blev han frivillig kadet i det norske landkadetkorps, og i 1813 avancerede han til sekondløjtnant i det telemarkske regiment, hvor han sluttede venskab med de to senere generaler Olaf Rye og F.A. Schleppegrell.

Efter at have deltaget i felttoget mod svenskerne i 1813-14 forlod Helgesen sammen med Rye og Schleppegrell Norge for at gå i russisk tjeneste, men de endte med at få ansættelse i den preussiske hær, hvor de deltog i mindre fægtninger i forbindelse med Napoleonskrigene. I 1815 fik de tre ansættelse i den danske hær, hvorefter Helgesen blev sendt til det danske korps i Frankrig, hvor han gjorde tjeneste til 1819. Han opholdt sig i Frankrig frem til 1838, men vendte herefter tilbage til Norge. I 1840 rejste han til Sydslesvig, hvor han bosatte sig i landsbyen Bergenhusen i nærheden af Friedrichstadt

I forbindelse med det slesvig-holstenske oprør i Rendsborg i marts 1848 søgte Helgesen ansættelse i den slesvig-holstenske hær, men da han ikke fik svar, fik han med hjælp af Schleppegrell ansættelse i den danske hær. Da der i august 1850 blev sendt en dansk brigade til Friedrichstadt, fik Helgesen på grund af sit kendskab til denne egn ledelsen. Han bosatte sig i byen og forberedte den på den belejring, byen var underlagt i perioden 29. september til 4. oktober 1850. Helgesen blev berømmet for sin heltemodige indsats under belejringen og blev efterfølgende oberstløjtnant og i 1852 kommandant i Rendsborg, en stilling, han beholdt til sin død.

Hans Helgesen er begravet i mindehøjen på Flensborg gamle Kirkegård.

Hans Helgesen. Udateret fotografi.

Hans Helgesen. Udateret fotografi.

Det Kgl. Bibliotek.