Gå til leksikonoversigt

Hertugdømmerne

Begreber

Fællesbetegnelse for Slesvig og Holsten, siden Holsten i 1474 blev et hertugdømme i lighed med Slesvig. Fra 1815 omfatter betegnelsen også Lauenborg, der tilfaldt Danmark som kompensation for tabet af Norge ved Wienerfreden i 1814.

Hertugdømmet Slesvig var et dansk len, mens hertugdømmerne Holsten og Lauenborg var tyske len. Den danske konge var fra 1460 hertug af Slesvig og først greve, men fra 1474 hertug af Holsten

Litteratur:

Carsten Porskrog Rasmussen: Hertugdømmet. Aarhus Universitetsforlag, 2019 (Serien 100 danmarkshistorier)