Gå til leksikonoversigt

Historisk Samfund for Sønderjylland

Begreber

Foreningen blev grundlagt i 1922 med det formål at fremme interessen og forståelsen for Sønderjyllands historie. Fra 1923 videreførte Historisk Samfund udgivelsen af skriftrækken Sønderjyske Årbøger, der var begyndt i 1889, men standset af verdenskrigen. I 1924 grundlagdes Sønderjysk Månedsskrift. Mens årbogen bringer videnskabelige afhandlinger og kildeudgivelser, herunder erindringer, rummer månedsskriftet kortere artikler, især med kulturhistorisk og aktuelt indhold. 

Ved siden af de to tidsskrifter har foreningen siden 1939 udgivet Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland med videnskabelige afhandlinger, kildeudgivelser og opslagsværker samt fra 1955 også serien Sønderjyske Levnedsløb med erindringer og populære biografier. Blandt bogudgivelser kan nævnes flere byhistorier, en sønderjysk historisk billedbog i tre bind og et firbindsværk om det sønderjyske landbrugs historie.

Nyere markante udgivelser er Sønderjyllands Historie 1-2 (2008-09), leksikonet Sønderjylland fra A-Å (2011), Sønderjysk Søfarts historie, 1-2 (2021) og Sønderjylland - en særlig historie (2022).

Historisk Samfund arrangerer foredrag og foredragsrækker, flerdagesrejser og korte udflugter. Foreningen er fra 1955 inddelt i fem kredse, svarende til de fire kommuner nord for grænsen samt Sydslesvig, som især varetager det lokalhistoriske arbejde. Historisk Samfund havde i 2022 2.000 medlemmer. Den første formand var H.P. Hanssen (1923-36); andre mangeårige formænd var amtslæge H. Lausten-Thomsen (1936-56) og landsarkivar Peter Kr. Iversen (1956-66 og 1971-79). 

Af Hans Schultz Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret 2024.

Litteratur

Inge Adriansen og Henrik Fangel, Lokalhistorisk arbejde i Sønderjylland 1889-1989, i: Sønderjysk Årbog 1989. 

Lars N. Henningsen og Hans Schultz Hansen: Sans for sønderjysk historie. Historisk Samfund for Sønderjylland gennem 100 år. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland 2022.