Gå til leksikonoversigt

Hjemmetysker

Begreber

Ordet er fra tiden efter 1830 og forekom fx i dagbladet Dannevirke. N.F.S. Grundtvig brugte det som betegnelse for danskere i Kongeriget, der ville fremme tysk kultur. I Sønderjylland blev ordet især anvendt om folk, der holdt fast ved  forbindelsen med Holsten og havde tysk som kultursprog og sønderjysk som dagligsprog. Ofte havde det en lidt nedsættende klang. Derimod kunne ordet Heimdeutsche have en positiv klang hos tysksindede, men ligesom hjemmertysker er også dette ord gået af brug i sidstre halvdel af 1900-tallet.

Af Günter Weitling i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Hans Schultz Hansen: Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867 - den slesvig-holstenske bevægelse. Bind I og II. Historisk Samfund for Sønderjylland, 2005.