Gå til leksikonoversigt

Inderste

Begreber

En person, der boede til leje på landet, enten i et rum i en andens hus eller i et hus på en anden mands toft, men regnedes for at have egen husstand. Indersterne var normalt daglejere under andre bønder og havde stort set aldrig jord. Antallet steg kraftigt fra 1600-tallet til 1800-tallet.

Af Carsten Porskrog Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.