Gå til leksikonoversigt

Internationale Kommission, Den

Personer

Commission Internationale de Surveillance du Plébiscite Slesvig, forkortet CIS, international kommission oprettet i henhold til Versaillestraktaten. Kommissionen var sammensat af en brtisk, en fransk, en svensk og en norsk kommissær samt en britisk generalkommissær. Den overtog forvaltningen af de to slesvigske afstemningszoner den 26. januar 1920, gennemførte folkeafstemningerne i februar og marts og kom med forslag til en grænsedragning. Kommissionens mandat udløb den 15. juni 1920.

Af Axel Johnsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Troels Fink: Da Sønderjylland blev delt, bd.2. 1978.

Medlemmerne af Den Internationale Kommission er forsamlet til forhandlinger i 1920.

Medlemmerne af Den Internationale Kommission er forsamlet til forhandlinger i 1920. Fra venstre ses den svenske kommissær Oscar von Sydow, Claude Claudel fra Frankrig, Charles Murray Marling fra England, englænderen Charles Brudenell, der var generalsekretær, og endelig Thomas Heftye fra Norge.

Det Kgl. Bibliotek. Foto: Holger Damgaard.