Gå til leksikonoversigt

Jacobsen, Christian Johannes, 1854-1919, præst og agitator

Personer

Christian Johannes Jacobsen blev født i Haderslev og var i årene 1884-1904 præst i Skærbæk. I 1890 var Jacobsen medstifter af Den tyske Forening for Nordslesvig og grundlagde Creditbank Scherrebek, der skulle være rygraden i hans politiske karriere og det erhvervsimperium, som han opbyggede fra midten af 1890’erne. Det omfattede badestedet Lakolk på Rømø, Skærbæk Væveskole, færgeri, teglværk og karpedambrug samt gårdspekulation, hedeopdyrkning og krodrift.

De økonomiske aktiviteter skulle understøtte det politiske virke, som samtidig skulle stive virksomhederne af. Han havde store politiske ambitioner. Flere gange opstillede han til rigsdag og landdag, dog uden at blive valgt. I 1901 var han fællestysk rigsdagskandidat i Haderslev-Sønderborgkredsen mod Jens Jessen.

I 1903 gik han fallit og afskedigedes fra sit embede, ligesom han idømtes en bødestraf for mandatsvig. I årene 1907-15 var han evangelisk præst i Arco i Sydtyrol, hvorfra han måtte flygte under 1. Verdenskrig. De sidste år boede han ved Bielefeld. Jacobsen skrev forsvarsskriftet Gewalt geht vor Recht, 1905, og erindringsromanen Zwischen zwei Meere 1-2, 1907-08.

Af H.E. Sørensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:
H.E. Sørensen: Pastor Jacobsens foretagender, Fra Skærbækegnens Fortid. 2007.
H.E. Sørensen: Pastor Jacobsens eftermæle, Sønderjyske Museer. 2003-04.
H.E. Sørensen: Hammer og ambolt, Sønderjyske Museer. 1999.
Gottlieb Japsen: Pastor Jacobsen fra Skærbæk og hans foretagender. 1980.

Christian Johannes Jacobsen. Udateret foto.

Christian Johannes Jacobsen. Udateret foto.

Det Kgl. Bibliotek.