Gå til leksikonoversigt

Katasteramt

Personer

Katasteramt er en preussisk myndighed til opmåling af jord og fastsættelse af grundskat. Indført i Slesvig i 1870’erne med et centralt regeringskontor i Slesvig og med lokale kontorer, katasteramter, rundt om i provinsen. Efter Genforeningen blev katastervæsenet som statsligt matrikelvæsen opretholdt som en midlertidig forsøgsordning i Sønderjylland. Katasteramt blev først endeligt nedlagt i 2005. I Sydslesvig er katasteramtet fortsat den matrikulære myndighed.

Af Leif Hansen Nielsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Bjarne Albinus: Exit Capitastrum Regista 1. januar 2005, i: Landinspektøren. Tidsskrift for kortlægning og arealforvaltning, nr. 3. 2005.

Leif Hansen Nielsen: ”Æ Kataster” – Det sønderjyske matrikelvæsen, i: Sønderjysk  Månedsskrift 2005.