Gå til leksikonoversigt

Koch, P.C., 1807-1880, redaktør

Personer

P.C. Koch blev født i Gram sogn. Hans bedstefar stammede fra Tønderegnen, hvor han og dermed familien var påvirket af den pietistiske vækkelse og H.A. Brorson. 

Koch kom i købmandslære i Haderslev som 13-årig og forblev her i 16 år, indtil han i 1836 etablerede sig som selvstændig. Koch stod gennem sit virke som købmand i tæt forbindelse med omegnens bønder og kunne meget præcist følge de strømninger, som rørte sig hos bønderne, herunder de nationale.

Han blev af bl.a. bogbinder Niels Christian Nissen opfordret til at udgive et ugeblad, som skulle formidle folkelig oplysning. Koch kunne ikke løse denne opgave alene, men de dansksindede professorer ved Kiels Universitet, Christian Paulsen og Christian Flor, havde også tanker om oprettelsen af et dansk ugeblad. De fire mødtes i 1837 for at drøfte mulighederne. En forudsætning var at få kongeligt privilegium, hvilket lykkedes efter adskillige ansøgninger og ved kronprins Christians (den senere Christian 8.) hjælp året efter. Hermed kunne det første nummer af ugebladet Dannevirke udkomme den 20. juni 1838 med P.C. Koch som redaktør. 

Koch engagerede sig også i andet dansk kulturelt arbejde, bl.a. i oprettelsen af små sognebiblioteker. Til brug for det det kulturelle arbejde fik Koch også udarbejdet et slesvigsk sprogkort, der om end ikke fejlfrit så dog med rimelig præcision angav, hvilket sprog der taltes i hvilke egne. Endvidere medvirkede Koch ved oprettelse af folkehøjskoler, bl.a. Rødding Højskole.

P.C. Koch gik efterhånden også ind i det politiske arbejde, hvor han blev mere og mere liberalt orienteret, og efter Peter Hiort Lorenzens aktion på stænderforsamlingen i november 1842 var han helt på Lorenzens side. Han var også medinitiativtager til Skamlingsbankemøderne i 1843 og årene frem. 

Kort efter krigsudbruddet i 1848 måtte Koch flygte til København, hvorefter udgivelsen af Dannevirke blev meget uregelmæssig, indtil Koch i efteråret kunne vende tilbage til Haderslev. Fra begyndelsen af 1852 udgav han endvidere i samarbejde med F.E. Boisen tidsskriftet Budstikken.

I årene efter krigen og under de konservative ministerier Bluhme og Ørsted mistede Koch efterhånden indflydelse. Dannevirke blev på grund af sine liberale synspunkter fortsat chikaneret. Samtidig blev han i stigende grad optaget af religiøse grublerier. Da de nationalliberale kom til magten i 1855, og hans muligheder ikke forbedredes, valgte han at sælge Dannevirke og trykkeriet pr. 1. januar 1856 til sin medarbejder Godske Nielsen og flyttede til København. Her udgav han 1857-59 ugeskriftet Øresund og virkede også som fotograf.