Gå til leksikonoversigt

Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal

Begreber

Udvalg nedsat med henblik på at sikre det tyske mindretals kontakt med den danske regering og Folketinget. Ifølge Kielererklæringen 1949 oprettedes i 1950 et kontaktudvalg mellem den slesvig-holstenske landsregering og det danske mindretal, som bestod indtil 1958. I årene 1955-58 fandtes tillige et kontaktudvalg mellem den slesvig-holstenske landdag og mindretallet, der i disse år ikke var repræsenteret i landdagen.

I 1965 blev der oprettet et rådgivende kontaktudvalg mellem den danske regering og Folketinget og det tyske mindretal, der havde mistet sit folketingsmandat i 1964. 

Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal, der hører under Kulturministeriet, har bl.a. til opgave at forhandle politiske og kulturelle anliggender af interesse for mindretallet. Udvalget består (2023) af en repræsentant for hvert af Folketingets partier, kulturministeren, økonomi-og indenrigsministeren, tre repræsentanter udpeget af kulturministeren efter indstilling fra mindretallets politiske organisation Bund Deutscher Nordschleswiger samt lederen af Det Tyske Mindretals Sekretariat i København.