Gå til leksikonoversigt

Landskaber

Begreber

Landskaber er en særlig form for administrative enheder i Sønderjylland, der var sideordnede med amterne og købstæderne. Kun Nørre og Sønder Ditmarsken opnåede en tilsvarende status syd for Ejderen. De var oprindeligt opstået i udkantsområder især på vestkysten og nød i kraft af privilegier et udpræget selvstyre under tilsyn af en amtmand eller overstaller. De vigtigste i Sønderjylland var Ejdersted, Nordstrand, Østerland-Før (Før) og Femern.

Fra 1400-tallet var Sild (på nær List) en del af Tønder Amt, men fortsat som landskab med en høj grad af selvstyre. Pelworm blev et landskab efter stormfloden i 1634, mens Helgoland var et landskab, indtil klippeøen i 1807 gled ud af det danske monarki. Stabelholm er det eneste landskab, som ikke lå i et udkantsområde, men det havde langt mindre selvstændighed end de øvrige. Ved kredsforordningen i 1867 blev Ejdersted en selvstændig kreds, mens Nordstrand og Pelworm blev lagt ind under Husum Kreds i henholdsvis 1867 og 1869. Sild og Østerland-Før blev en del af Tønder Kreds i henholdsvis 1867 og 1869, mens Femern i 1867 blev en del af Oldenburg Kreds i Holsten.

Af Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Gerret Liebing Schlaber: Hertugdømmet Slesvigs forvaltning og Administrative tilhørsforhold, 2007.