Gå til leksikonoversigt

Levensau

Steder

Levensau (dansk: Levenså) er et vandløb i Jernved/Dänischwohld med udspring i Warleberg Mose og udløb i Kiel Fjord ved Holtenau. Åen blev i årene 1777-84 integreret i Ejderkanalen, der igen 1887-95 på dette sted blev integreret i Kielerkanalen. Åen har derfor siden 1784 kun bestået af et mindre vandløb, der løber ud i kanalen syd for Warleberg. Den dannede fra 1200-tallet og frem til 1784 den østligste del af grænsen mellem Sønderjylland og Holsten. Herefter dannede kanalerne grænsen.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.