Gå til leksikonoversigt

Lorenzen, Nis, 1794-1860, politiker og gårdejer

Personer

Lorenzen var født i Halk, hvor han ejede gården Lilholt. Han blev i 1834 valgt til den slesvigske stænderforsamling. Her stillede han i 1836 forslag om at anvende dansk retssprog, hvor skolesproget var dansk. Dette blev trods stor modstand fra slesvig-holstensk side gennemført fem år senere. Da Peter Hiort Lorenzen i 1842 fastholdt at tale dansk i stænderforsamlingen, var Nis Lorenzen den eneste, der fulgte hans eksempel.

Af H. E. Sørensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Peter Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede. En Skildring af Nordslesvigernes Nationalitetskamp fra 1830 til 1848. 1920.

Lorenz Rerup, Dansk Bibliografisk Leksikon, bind 9.