Gå til leksikonoversigt

Mackeprang, M., 1869-1959, historiker og museumsmand

Personer

M. Mackeprang, der var født i Felsted Sogn, blev i 1894 magister i historie og i år 1900 blev han dr.phil. Mackeprang blev i 1897 tilknyttet Nationalmuseet, hvis direktør han var i perioden 1922-1938. Han var fra 1918 medlem af det særlige bygningssyn.

I ungdommen knyttede han forbindelse med en række personligheder, som havde en stærk interesse for det slesvigske spørgsmål, bl.a. Aage Friis. Efter A.D. Jørgensens død i 1897 var han først sammen med Aage Friis og senere alene københavnsk redaktør af Sønderjydske Aarbøger. Endvidere var han bestyrelsesmedlem i Studentersamfundets sønderjyske Samfund (4 S), indtil det efter 1. Verdenskrig blev opløst. Mackeprang tilhørte kredsen omkring H.P. Hanssen og var ven med H.V. Clausen, og sammen med ham og Aage Friis deltog han ivrigt i den danske agitation op til folkeafstemningen i 1920. Mackeprang var endvidere tilknyttet Den internationale Kommission (CIS) i Flensborg som sagkyndig.

I hele sit sønderjyske engagement arbejdede han sammen med H.P. Hanssen og H.V. Clausen for løsninger ud fra princippet om folkenes selvbestemmelsesret.

Mackeprang skrev bl.a. Nordslesvigs Historie 1864-1909, og sammen med H.V. Clausen redigerede han 4. udgaven af Trap Danmark, bind IX (1930) om de sønderjyske amter.

Litteratur:

Dansk Biografisk Leksikon, 1937.