Gå til leksikonoversigt

Mageskiftetraktaten

Begreber

Mageskiftetraktaten er en dansk-russisk aftale, der gav Danmark garanti for besiddelsen af hele Slesvig og lovning på overdragelse af de gottorpske dele af Holsten. Til gengæld skulle Danmark afstå grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst til Rusland. Den foreløbige aftale blev indgået i 1765, og aftalen blev realiseret i 1773, da storfyrst Paul var blevet myndig. Hermed var 150 års stridigheder mellem den danske kongemagt og den gottorpske hertugslægt og dens efterkommere afsluttet. Begge hertugdømmers territorier var nu samlet under den danske konge. Helstaten med fælles statsoverhoved var nu en kendsgerning, men de enkelte statsdele havde fortsat forskellig status, lovgivning og sprog.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Lars N. Henningsen i: Sønderjyllands historie indtil 1815. 2008.