Gå til leksikonoversigt

Margrethes Bro

Steder

 

Sejlspærring i Haderslev Fjords udmunding. To spærringer på tværs af fjorden, Margrethes Bro i den østlige del og Æ Lei i den vestlige del, skulle regulere og kontrollere sejladsen  indsejlingen.

Margrethe Bros var bygget af 5 m lange vandrette planker holdt sammen af nedhamrede pæle. Ved hjælp af dendrokronologi er den dateret til 370-418.