Gå til leksikonoversigt

Marianere

Begreber

Broderskab af 4-5 gejstlige, dannet med det formål at tilbede Jomfru Maria. De blev ansat og lønnet af små sammenslutninger af lægmænd, der kom fra de mest betydende adelsslægter i Slesvig og Holsten (Sehested, Limbek, Ahlefeldt, Pogwisch, Rantzau, von der Wisch). Præsterne, der kaldtes marianerne, skulle udelukkende gå i forbøn for medlemmerne. Marianerbroderskaberne fandtes ved kirkerne i Slesvig (stiftet omkring 1450), Haderslev (1456), Flensborg (1475) samt muligvis i Aabenraa. De kendes ikke uden for hertugdømmet Slesvig. Broderskabet blev nedlagt ved Reformationen.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Martin Schwarz Lausten: De slesvigske marianerbroderskaber i senmiddelalderen, Kirkehistoriske Samlinger, 7. rk. 5. bd. 1963.