Gå til leksikonoversigt

Napoleonskrigene

Begreber

Med Danmarks indtræden i et væbnet neutralitetsforbund i 1800 kom Napoleonskrigene til at berøre både Kongeriget og Hertugdømmerne. Næsten hele den danske hær tog opstilling ved Holstens sydgrænse, og landet blev styret fra Kiel. Efter englændernes bombardement af København i 1807 gik Danmark i forbund med Frankrig. 1808-09 var der omkring 32.000 franske tropper indkvarteret i Sønderjylland. Det førte til store byrder for befolkningen og staten og var medvirkende til statsbankerotten i 1813. Af frygt for engelsk landgang blev der oprettet borgerværn og frivillige kystmilitser mange steder.

I Flensborg blev der bygget kanonbåde og udrustet kaperskibe. I november 1813 kom det til kamp mellem danske og tyske tropper ved Sehested i det sydlige Slesvig. Det danske tab var 525 døde og sårede. Herefter blev de slesvigske byer i nogle uger besat af russiske kosakker. Efter freden i Kiel 14. januar 1814 blev Slesvig rømmet for fremmede tropper.

Af Inger Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Lars N. Henningsen i: Sønderjyllands historie indtil 1815. 2008.