Gå til leksikonoversigt

Nordborg Slot

Steder
Nordborg Slot

Nordborg Slot på det nordlige Als. Da slottet i 1909 blev brugt som højskole, gennemgik det en meget omfattende ombygning ved Eugen Fink. Foto fra 2013.

Sønderborg Kommune. Foto: Kim Toft Jorgensen.

Slot opført på en holm i Nordborg Sø på Als. Det blev antagelig opført som borg i midten af 1100-tallet og blev oprindeligt kaldt Castrum Alsiae (Alsborg), hvilket røber, at den på opførelsestidspunktet har været den eneste borg på Als. Den har sikkert skulle tjene til beskyttelse af øen.  

Borgen var i århundreder skiftevis under hertugdømmet Slesvig og den danske krone, indtil det ved arvedelingen i 1564 tilfaldt Christian 3.s yngste søn hertug Hans den Yngre. Ved delingen mellem Hans den Yngres fem sønner i 1622 blev Nordborg et selvstændigt hertugdømme. 

Slottet nedbrændte i 1665, og et nyt slot blev påbegyndt i 1678 i en mere prægtig udgave.

I 1730 blev Nordborg Slot residens for amtmanden, men i 1766 kom slottet på auktion og delvist nedrevet i 1772. Resterne blev i 1909 købt af Nordborg Kommune og stillet til rådighed for en tysk højskoleforening. Efter Genforeningen købte alsingeren, den sønderjysk interesserede grosserer Johan Hansen, slottet af kommunen, som ikke ønskede at huse en tysk folkehøjskole. Fra 1922 har slottet været anvendt som efterskole, først med navnet Nordborg Slots Efterskole, senere Scienceefterskolen Nordborg Slot.

Litteratur:
Jørgen Paulsen i: Danske slotte og herregårde, bind 16, 1967. 
Inge Adriansen og Peter Dragsbo: Fem fyrsteslotte. Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot 2011