Gå til leksikonoversigt

Nordslesvig

Steder

Ordet Nordslesvig blev brugt af den danske bevægelse efter 1864 og betegnede dengang området, hvor der havde været dansk flertal ved rigsdagsvalget i 1867, dvs. fra Kongeågrænsen til og med Flensborg. Det indgik i navnene på de store, dansknationale foreninger som fx Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig (nu Sprogforeningen), Vælgerforeningen for Nordslesvig og Den nordslesvigske Skoleforening nu Sønderjysk Skoleforening. Efter 1920 blev Nordslesvig i danske kredse gradvist erstattet af brugen af Sønderjylland. Til gengæld tog det tyske mindretal betegnelsen Nordslesvig til sig og brugte den fx til avisen Der Nordschleswiger og Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN).

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Lars N. Henningsen og Hans Schultz Hansen: Sønderjylland og Slesvig, i: Sønderjysk Årbog 1997