Gå til leksikonoversigt

Novemberforfatningen

Begreber

Grundlov for Slesvigs og Danmarks fælles anliggender, der blev underskrevet den 18. november som afløsning for Fællesforfatningen af 1855. Den var et brud med den danske regerings løfte fra 1851/52 om ikke at knytte hertugdømmet Slesvig tættere til kongeriget Danmark, end hertugdømmet Holsten blev det. Med Novemberforfatningen blev Ejderpolitikken genoptaget, og dette udløste 2. slesvigske krig i 1864 og dermed Helstatens undergang. 

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Claus Bjørn: 1814-1864, i: Dansk Udenrigspolitiks Historie, bd. 3. 2003.