Gå til leksikonoversigt

Nydam Mose

Steder

Mose ved Sottrup på Sundeved med et af Nordens største krigsbytteofferfund. I mosen er der i perioden 250-480 e.Kr. minimum seks gange ofret store mængder våben, personligt udstyr og mindst tre klinkbyggede både: En sønderhugget egetræsbåd, en fyrretræsbåd og en meget velbevaret egetræsbåd, Nydambåden, der i dag er udstillet på Gottorp Slot. Bådene repræsenterer tre uafhængige offerhandlinger med store mængder våben ofret omkring disse.

Fundene er fremkommet igennem mere end 200 år ved tørvegravninger, røvergravninger samt systematiske arkæologiske udgravninger, udført i henholdsvis 1859-63 og 1984-89. De kendteste blev foretaget af Conrad Engelhardt i 1859-63. Hans undersøgelser blev standset af krigsudbruddet i 1864, hvorunder han hemmeligt transporterede de væsentligste fund til Korsør i Danmark. Fundene fik betydning som vigtige nationale symboler i kampen om Sønderjylland. De blev derfor skrevet ind i fredsslutningstraktaten oktober 1864. Her krævede sejrherrerne, at genstandene skulle returneres til Kiel, hvilket skete 1868. 

I 1983 stiftedes Selskabet for Nydamforskning (Nydamselskabet), der arbejder for at støtte forskningen i mosefundene samt for at sikre de tilbageværende genstande i mosen.

Nydam Mose blev fredet i 1992 for at sikre de oldsager, der stadig er i mosen.

Af Hans Chr. H. Andersen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Conrad Engelhardt: Nydam Mosefund. 1859-1863. 1865.

Güde Bemmann und Jan Bemmann et al, Der Opferplatz von Nydam. Die Funde aus den älteren Grabungen: Nydam I und Nydam II, 1998.

Andreas Rau, Nydam Mose, Die personengebundenen Gegenstände, bind 1-2, 2010.

 

Sværdfæste af sølv og med trækerne fundet i Nydam Mose.

Sværdfæste af sølv og med trækerne fundet i Nydam Mose.

Nationalmuseet. Foto: John Lee.