Gå til leksikonoversigt

Oldsen, Johannes, 1894-1958, landdagsmand for SSW

Personer

Johannes Oldsen stammede fra Lindholm ved Niebüll og var af frisisk oprindelse. Han var officer under 1. Verdenskrig. Efter krigen kæmpede han for, at Mellemslesvig, folkeafstemningens 2. zone, skulle genforenes med Danmark. I 1923 var han medstifter af den dansk-orienterede Frisisk-slesvigsk Forening, som han blev formand for, til foreningen i 1933 blev forbudt af nazisterne.

I perioden 1921-25 var Johannes Oldsen udgiver og redaktør af den tysksprogede danske avis Der Schleswiger og i årene1925-33 medlem af Sydtønder Kredsdag.

Efter 2. Verdenskrig genrejstes foreningen under navnet "Foriining foor nationale Frashe", igen med Johannes Oldsen som formand frem til 1958, da han blev efterfulgt af Carsten Boysen. Efter krigen var han endvidere i en kort periode landråd for Sydtønder. Fra 1946 til 1947 var Oldsen medlem af den danske landdagsgruppe i Landdagen i Kiel.

Som de nationale friseres leder sendte Johannes Oldsen kort efter den tyske kapitulation i 1945 et brev til den danske udenrigsminister Christmas Møller, hvori han udtrykte sine forhåbninger om, at også Nordfrisland ville blive tilsluttet Danmark. Den danske bevægelses og frisernes fælles mål, nemlig Sydslesvigs tilslutning til Danmark, førte til et tæt politisk samarbejde mellem det danske mindretal og friserne i efterkrigstiden.