Gå til leksikonoversigt

Olesen, O.M., 1919-1996, direktør

Personer

O.M. Olesen var direktør for Grænseforeningen i perioden 1969-1988. Han blev født i Ribe og fattede allerede i sin gymnasietid interesse for sydslesvigske forhold og mindretalsforhold i almindelighed. I sin studietid i København kom han via Studenterforeningen i kontakt med sydslesvigske kredse.

Straks efter sin juridiske embedseksamen i 1943 kom han ind i det illegale arbejde, hvor han fik til opgave at lede det illegale nyhedsbureau "Nordisk Informationstjeneste", og senere samarbejdede han tæt med Børge Outze om udgivelsen af det illegale Information. I oktober 1944 blev de begge arresteret, og O.M. Olesen sendt til Frøslevlejren. Efter befrielsen kom O.M. Olesen direkte fra Frøslev til en stilling som politifuldmægtig i Tønder.

Senere gik O.M. Olesen ind i redaktionen af Information. I 1947 blev han tilknyttet Grænseforeningens administration, hvis ledelse han overtog i 1969. Han trak sig i 1988 tilbage efter 41 år i Grænseforeningen. 

I sit otium bevarede han forbindelsen med grænselandsarbejdet, dels (siden 1979) som efor for Arveprins Knuds Kollegium, dels gennem sit formandskab for Sydslesvigske Børns Ferierejser.