Gå til leksikonoversigt

Olson, Hermann, 1893-1958, landdagsmand for SSW

Personer

Hermann Olson var sammen med Samuel Münchow de førende repræsentanter for den dansksindede arbejderklasse i Flensborg. I 1946 var han med til at oprette det dansksindede Sozialdemokratische Partei Flensburg (SPF), i hvis byrådsgruppe han sad frem til 1954. Derefter gik han over i Sydslesvigs Vælgerforenings (SSW) gruppe.

Fra 1947 til 1954 var han landdagsmand for SSF-SSW, hvorefter han til sin død var sekretær for kontaktudvalget ved forbundsregeringen for det danske mindretals anliggender.