Gå til leksikonoversigt

Orgelbygning

Begreber

Orgelbyggere fra Nederlandene og Tyskland arbejdede fra midten af 1500-tallet i slesvigske og holstenske kirker. Således menes Hermann Raphaëlis omkring 1570 at have bygget orglet i Dronning Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot. Matthias Mahn, Buxtehude, byggede i 1590’erne instrumenter til Sankt Nicolaj Kirke, Aabenraa, og Kristkirken i Tønder. Nicolaus Maas afleverede i 1609 et stort orgel til St. Nikolai, Flensborg. Dette orgel, med den endnu bevarede facade af Hinrich Ringerinck, blev i 1710 ombygget af tidens førende orgelbygger, Arp Schnitger. Schnitger byggede tillige i 1711 det endnu bevarede orgel på øen Pelworm. Johann Lorentz, der senere blev berømt bl.a. for sine instrumenter i København og Helsingør, virkede også på denne tid i Hertugdømmerne.

Områdets relative velstand i 1600-1700-tallet afspejles i bygningen af mange orgler, også til mindre kirker. Møgeltønder Kirke fik i 1679 et orgel af en ukendt orgelbygger fra Hamborg. Dette instrument er i dag det ældst bevarede kirkeorgel i Danmark. Johann H. Wernitzky fra Hamborg udvidede i 1685 orglet i Kristkirken i Tønder, hvorved det i store træk fik den barokfacade, der kan ses i dag.

Jürgen Marcussen etablerede i 1806 i Sottrup det første orgelbyggeri i Nordslesvig og opnåede i 1811 koncession på bygning af orgler i Slesvig-Holsten. I 1819-20 byggede han bl.a. det orgel til Sieseby Kirke, som i 1986 blev genopstillet i Haderslev Domkirke. Ved Andreas Reuters optagelse som kompagnon i 1826 ændredes navnet til Marcussen & Reuter. Der blev i de følgende år leveret værdifulde instrumenter til Christiansborg Slotskirke (1829) og til Roskilde Domkirke (1833). Blandt de velbevarede orgler fra denne periode er også orglet i Øsby Kirke (1828). Ved Reuters død i 1847 blev Marcussens søn, Jürgen Andreas Marcussen, optaget i ledelsen, og firmaet har siden båret navnet Marcussen & Søn. Fra 1830 til i dag har firmaet haft til huse i Storegade 24 i Aabenraa.

Fra 1922 blev firmaet ledet af Sybrand Zachariassen, der var en ivrig forkæmper for orgelbevægelsens idealer om en tilbagevenden til baroktidens klanglige og bygningsmæssige traditioner. Store instrumenter såsom orglerne i Holmens Kirke (1924), Nikolaj Kirkesal (1930) og Lund Domkirke (1934) var med til at befæste firmaets internationale ry. I 1960 overtog sønnen Jürgen Zachariassen ledelsen, og i perioden herefter blev der udført adskillige store arbejder, bl.a. St. Laurens Kerk, Rotterdam (1973), Nieuwe Kerk, Amsterdam (1981) samt et væld af store og små instrumenter i hele verden. Marcussen & Søn har siden 1994 været et aktieselskab, ledet af Jürgen Zachariassens datter, Claudia Zachariassen. Hun er fra 2024 blevet formand for bestyrelsen, og medejer Daniel Schmidt Christensen er blevet direktør for virksomheden. Marcussen & Søn er et af verdens ældste orgelbyggerier, og det har haft en fremtrædende position i såvel dansk som europæisk orgelbygningshistorie.

To andre sønderjyske orgelbyggerier er oprettet i midten af 1900-tallet ved orgelbyggere udgået fra Marcussen & Søn. I 1966 etablerede Bruno Christensen, der i en lang årrække havde været en betroet medarbejder ved Marcussen & Søn, orgelbyggeri i Terkelsbøl ved Tinglev. Firmaet, fra 1974 med navnet Bruno Christensen & Sønner Aps, har siden leveret en lang række orgler til især Danmark og de nordiske lande, herunder kororglet til Aarhus Domkirke (1970) og orglet i Sankt Katharine Kirke, Ribe (1978). Firmaet ejes og ledes i dag af Peter Christensen.

I 1954 etablerede Peter Bruhn, orgelbygger hos Marcussen & Søn gennem 25 år, sit eget firma. Firmaet har siden 1963 haft værksted i Aarslev ved Rødekro. I 1957 indtrådte broderen, Carl-Emil Bruhn, i firmaet, der fik navnet Brdr. Bruhns Orgelbyggeri. Ved sønnen Carl-August Bruhns indtrædelse i firmaet i 1970 fik firmaet navnet P. Bruhn & Søn. Blandt P. Bruhn & Søns større arbejder er orglerne til Helligåndskirken i Flensborg (1975) og Skive Kirke (1984). I 1995 fandt der en sammenlægning sted mellem P.G. Andersens Orgelbyggeri, København, og P. Bruhn & Søn under navnet Andersen og Bruhn. Blandt firmaets større arbejder er orglet til Vor Frelsers Kirke i Esbjerg (2002). Firmaet hedder i dag P.G. Andersen & Bruhn.

Af Hans Christian Hein i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret 2024.

Litteratur: Niels Friis: Marcussen & Søn. 1956. Artikler af Hans Nyholm og Svend Prip, i: Sven-Ingvart Mikkelsen m. fl.: Marcussen & Søn Orgelbyggeri. 2006. Svend Prip: Tyve år i Terkelsbøl. 1986. Thorkild Sandbeck: I orgeltonernes verden. 2005. 

Marcussens Gård

Marcussens Gård midt i Aabenraa består af flere bygningsdele. Foto fra 2022.

Foto: Helene Høyer Mikkelsen for Realdania By & Byg.