Gå til leksikonoversigt

Personnavne, Sønderjyske

Begreber

Sønderjysk personnavneskik ligner i store træk den, der findes i resten af Danmark, men der findes dog nogle særligt karakteristiske træk. Udviklinger som Nis af Niels (Nikolaus), Jes af Jens (Johannes) og Asmus af Rasmus (Erasmus) er således kendetegnende for Sønderjylland. Faste kælenavne til bestemte fornavne kendes tilbage til vikingetiden, men det er ikke længere almindeligt at bruge dem i Danmark. De faste kælenavne er derfor et karakteristisk træk i sønderjysk navnebrug. Herfra kendes for eksempel Midde (Marie), Ludde (Louise/Ludvig), Fidde (Frederik) og Kloj (Nikolaj). De frisiske dialekter i Slesvig har desuden gjort, at en række navne af frisisk oprindelse er særligt udbredte, især i det sydvestlige område. Det gælder eksempelvis Boje, som svarer til Bo, Paje, som svarer til Paulus, samt slægtskabsbetegnelserne Fedder ‘far’, Broder og Søster.

I 1771 kom et kongeligt reskript for hertugdømmet Slesvig, hvor det bestemtes, at alle børn ved dåben for fremtiden skulle have faste slægtsnavne. Det resulterede i, at man i Sønderjylland fik en meget varieret efternavnebrug. Her var man nemlig mere kreative end i Kongeriget, hvor de fleste efter en lignende forordning fra 1828 som fast slægtsnavn blot antog det patronym (faderens fornavn + sen ‘søn’), sønnerne alligevel skulle have haft. I Slesvig ville mange dog ikke uden videre give afkald på de traditionelle patronymer, og de blev derfor indskudt mellem fornavnet og det faste slægtsnavn. Navnekombinationer som Hans Ebbesen Hansen og Peter Lassen Holdt er derfor stadig karakteristiske for det sønderjyske område.

I 1874 fjernede preusserne personregistret fra kirkerne, således at man endnu i dag skal registrere nyfødte og deres navne på kommunen i Sønderjylland, hvorimod man skal på kirkekontoret i resten af Danmark.

Af Birgit Eggert i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Anders Bjerrum: Sydslesvigske personnavne, i: Danske Studier. 1934.

Peter Jørgensen: Fornavne i Brede sogn gennem 100 år, i: Sprog og Kultur, bd. 18. 1951.