Gå til leksikonoversigt

Ramsing, Julie, 1871-1954, filantrop

Personer

Julie Ramsing, der var født i Aalborg, boede med sin mand i årene fra 1895 til århundredeskiftet på De Vestindiske Øer. Tilbage i Damark støttede hun arbejdet for forbedring af forholdene på øerne. I 1907 blev hun også aktiv i den nystiftede Danske Kvinders Forsvarsforening og var formand 1919-1921.

I forbindelse med 1. Verdenskrig blev Julie Ramsing inddraget i udviklingen i Sydslesvig. Efter krigen blev hun formand for en komite, der sørgede for, at underernærede tyske børn kom på rekonvalescensophold i Danmark. Hjælpearbejdet fortsatte i Komiteen for slesvigske Børns Ferierejser, hvis formand hun var i perioden 1919-1948.

Julie Ramsing var endvidere aktiv i kvindesagen og det nationale arbejde for det danske mindretal i Sydslesvig. Sammen med Hanne Jenssen stiftede hun i 1922 Den Sydslesvigske Kvindeforening. I 1920 var hun medstifter af Flensborg-Samfundet, senere lagt sammen med Foreningen Dannebrog, hvis formand hun var i årene 1946-1951.

Julie Ramsing

En flok børn og voksne står ved landgangsbroen til et skib, det kan være "Ægir", på broen står Julie Ramsing og taler. Foto fra 1919-20.

Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.