Gå til leksikonoversigt

Rantzau, Johan, 1492-1565, holstensk feltherre

Personer

Johan Rantzau fra den indflydelsesrige holstenske adelslægt studerede som ung krigskunst på en lang udenlandsrejse, der også førte ham på pilgrimsfærd til Jerusalem, hvor han blev slået til ridder ved den hellige grav. Senere gjorde han politisk karriere i Hertugdømmerne, hvor riget i denne periode blev regeret fra Gottorp.

Johan Rantzau var feltherre for Frederik 1. i krigen mod Christian 2. i 1523. Som tak for indsatsen fik han store forleninger i både kongeriget og Hertugdømmerne. I 1526 anskaffede han for egne midler et stort godsområde i det vestlige Holsten, hvor han opførte borgen Breitenburg.

Under borgerkrigen Grevens Fejde 1534-36 var Johan Rantzau hærfører for Christian 3. Det lykkedes Rantzau at tvinge Lübeck til særskilt fred. Herefter nedkæmpede han bondeoprørerne i Jylland og kunne i december 1534 indtage Aalborg. Rantzau satte nu over fra Als til Fyn, og i Slaget ved Øksnebjerg udslettede han de samlede grevelige tropper og bondehære. De fynske byer blev givet fri til plyndring, og med støtte fra flåden indledte han belejringen af København, som efter et års belejring måtte overgive sig. 

I 1544 trak han sig tilbage til Breitenburg, men i 1559 ledte han en dansk-holstensk hær i krigen mod Ditmarsken, som han besejrede.

 

Johan Rantzau.

Johan Rantzau.

Det Kgl. Bibliotek.