Gå til leksikonoversigt

Rejsbymarsken

Steder

Marskengene ved Vadehavet sydvest for Ribe. Engene ligger på begge sider af det 13 km lange Rejsby Dige, også kaldet Christian X's Dige, der strækker sig fra Vester Vedsted til bakkeøen ved Astrup Banke nordvest for Skærbæk. Gennem tre sluser ledes Vester Vedsted Bæk samt Rejsby Å og Brøns Å ud i Vadehavet. Diget blev opført 1923-25. I 1923 druknede 19 af digearbejderne under en sommerstormflod, og til minde herom er der rejst en mindesten ved Rejsby Sluse. 

Vest for slusen er marskengene forøget en del siden 1953 pga. landvindingsarbejde. Efter skader i forbindelse med stormfloden i 1976 blev diget forstærket i 1978. Også ved stormfloden den 3.-4. december 1999 blev diget kraftigt beskadiget.

Ved Rejsby Sluse blev der i 2020 opført tre shelters og en bålplads.

Af Elsemarie Dam-Jensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret 2024.

Litteratur: Mette Guldberg: Historisk Vadehavskultur. Kulturhistorisk introduktion til det danske Vadehavsområde. 2005. N. Kingo Jacobsen: Rejsbymarsken, 1972. H.E. Sørensen: Og havet kom, 1986.