Gå til leksikonoversigt

Sankelmark, Slaget ved

Begreber

Slag, som fandt sted mellem landsbyerne Sankelmark og Oversø, syd for Flensborg under tilbagetoget fra Danevirke den 6. februar 1864. 

Et østrigsk rytteri blev om formiddagen den 6. februar sendt efter den danske hær, hvis bagtrop forskansede sig i det smalle pas ved Sankelmark, hvor Hærvejen løber mellem et højderag mod øst og Sankelmark Sø mod vest.

Selve slaget var usædvanligt blodigt, fordi begge hærførere, på dansk side oberst Max Müller for 7. brigades 1. og 11. regiment, vurderede, at slaget skulle afgøres i mand-til-mand kamp. Müller opstillede 1. regiment i det flade og smalle terræn på begge sider af vejen og 11. regiment et par hundrede meter bagved. Kampen begyndte kl. 15.30, da 1. regiment gik til bajonet-angreb på de østrigske styrker med store tab til følge. 11. regiment fulgte op med endnu et angreb, men blev slået tilbage. Kampen sluttede ved 17-tiden, da mørket faldt på. Herefter fortsatte den danske hær tilbagetrækningen til Dybbøl.

De danske tab ved Sankelmark udgjorde i alt 763 mand, heraf 53 faldne, 157 sårede og resten fangne. På østrigsk side faldt 95 mand, 311 blev såret og 27 savnede. 

Sankelmarkmarchen

Der er både danske, østrigske og preussiske mindesmærker ved Sankelmark. Hvert år den 5. februar gennemføres den såkaldte Sankelmark-march fra Flensborg centrum til Sankelmark, hvor der nedlægges kranse ved mindesmærkerne. Sankelmarkmarchen, også kaldt Oversømarchen, blev oprindeligt arrangeret til minde om de faldne på østrigsk side, men i de senere år har der også været dansk deltagelse i marchen.

 

Litteratur:
Johs. Nielsen: "Da Europa gik af lave". Odense Universitetsforlag, 1981.