Gå til leksikonoversigt

Sankt Jørgen og Mørvig Danske Kirke, Flensborg

Steder

Dansk menighed hjemmehørende i det østlige Flensborg. Menigheden holdt sin første gudstjeneste i den tyske St. Jürgen Kirche den 21. april 1946. 

Menighedens egen kirke blev bygget på initiativ af menigheden selv, som forhandlede med Dansk Kirke i Udlandet (DKU), hvorefter der påbegyndtes en indsamling. Midlerne kom dels fra Danmark, dels fra indsamlinger i menigheden og i SSF´s 18. og 19. distrikt. De danske midler blev bl.a. indsamlet hos københavnske virksomheder og foreninger. A.P. Møller og Brdr. Brovsts legat medvirkede også, og der blev iværksat indsamlinger via danske blade og i DKU-kredse.

Kirken blev indviet i 1952; kirkerummet har ca. 50 siddepladser.