Gå til leksikonoversigt

Schrøder, Ludvig. 1836-1908, højskoleforstander

Personer

Ludvig Schrøder, der blev født på Lolland, blev teologisk kandidat i 1860 og var forstander for Rødding og Askov højskoler 1862-1906. Han står som en af de mest centrale personer i dansk højskolehistorie. Schrøder blev i 1862 forstander for Rødding Højskole efter Sofus Høgsbro, men allerede to år senere måtte han afbryde højskolearbejdet i Rødding på grund af nederlaget i 1864. Højskolen flyttede til Askov, hvor undervisningen begyndte i 1865.

I næsten 40 år udøvede Ludvig Schrøder her en betydningsfuld indsats for såvel Askov Højskole, den sønderjyske sag som den nordiske højskoletanke. Han forstod at samle mange af samtidens centrale personligheder omkring skolen. Han var en ivrig forfatter og skribent og var medstifter af flere foreninger, men tog også mange lokale initiativer i Askov, bl.a. til etableringen af sløjdskolen og væveskolen samt til dannelse af frimenigheden i Rødding i 1874 og valgmenigheden i Askov (1899).

Litteratur:

Roar Skovmand i: Dansk Biografisk Leksikon bind 13. 

Ludvig Schrøder. Udateret fotografi.

Ludvig Schrøder. Udateret fotografi.

Det Kgl. Bibliotek.