Gå til leksikonoversigt

Slesvigske Forening, Den (oprettet i 1843)

Begreber

Forening oprettet i Haderslev i 1843. Foreningen var ledet af gårdejere, bl.a. Laurids Skau, og hovedparten af de knap 500 nordslesvigske medlemmer var bønder. Den virkede for såvel bondestandens sociale krav som nationale danske standpunkter. Derudover støttede den oprettelsen af Rødding Højskole. Efter en konflikt med Christian 8. om brugen af dansk sprog i den slesvigske stænderforsamling tabte den indflydelse.