Gå til leksikonoversigt

Sønderborg Eksportbryggeri

Steder

P. Petersens Eksportbryggeri, også kendt som Sønderborg Eksportbryggeri, var et bryggeri i Sønderborg, der blev grundlagt af brændevinsbrænder Peter Petersen (1807-1881) i 1853. Peter Petersen var en af de første danske bryggere, der producerede undergæret bayersk øl, og produkterne blev foruden i nærområdet afsat på Angel og i Flensborg. I 1875 overtog sønnen Peter Petersen jr. (1840-1899) bryggeriet. Eksporten steg i de følgende år, og bryggeriet eksporterede bl.a. til Afrika og Japan. Fra 1884 var eksportbryggeriet den største fabrik i Sønderborg. I 1895 blev virksomheden udvidet med en mineralvandsfabrik, og i 1906 var arbejdsstyrken på sit højeste med 53 ansatte. 

Efter Genforeningen i 1920 blev salget begrænset til det danske marked. Fra omkring 1945 øgedes konkurrencen fra de store bryggerier, og i 1956 blev bryggeriet opkøbt af Albani-bryggerierne, som indstillede fabrikationen af øl, men videreførte mineralvandsproduktionen frem til 1976, hvor bryggeriet blev lukket. Kort tid efter blev eksportbryggeriets bygninger nedrevet. 

Se også Bryggerier.

Litteratur:

Jens Lampe: ”Ølbrygning på Als” i Sønderjysk Månedsskrift, december 1968, 44. årgang

Hans Schultz Hansen: ”Det industrielle miljø i Sønderborg 1875-1914” i Sønderjyske Årbøger 1987