Gå til leksikonoversigt

Stensbæk Plantage

Steder

Plantage anlagt af den preussiske stat i 1902 efter køb af tre hedegårde (Åskovgård, Stensbæk Kro og Stensbækgård) i Højrup Sogn. Plantagen er dels anlagt på Toftlund Bakkeø (Ballumbjerg), dels på hedesletten ved Gels Å. På hedesletten findes store flyvesandsarealer, hvoraf mange ikke er tilplantet. Her findes den største kendte samling af klimper, moseområder, der står tilbage, efter at den omgivende jordbund er føget væk. Klimperne er tilsyneladende primært opstået ved en altødelæggende sandflugt i 1640’erne. Stensbæk Plantage er udpeget til europæisk GeoSite på grund af klimperne.

I plantagen blev der i 1939 oprettet en af syv danske arbejdslejre for unge arbejdsløse. Lejren fungerede til 1943. Lejren har derefter tjent mange formål som AMU-center og asylcenter, og bygningerne rummer siden 2010 en højskole. De røde bygninger står næsten uændret som de så ud, da de blev bygget.

Af Peter Ilsøe i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2024.

Litteratur: Skov- og Naturstyrelsen: Vandreture nr. 10. Kim Furdal: Stensbæklejren, i: Sønderjysk Månedsskrift 2008.