Gå til leksikonoversigt

Storm, Theodor, 1817-1888, tysk digter

Personer

Han blev født i Husum i 1817. Efter skolegang i Lübeck læste han jura ved universitetet i Kiel, hvorefter han i 1846 vendte tilbage til Husum, hvor han etablerede sig som advokat. Storm var engageret tilhænger af den slesvig-holstenske bevægelse, og blev efter at slesvig-holstenerne i 1850 havde tabt Treårskrigen frataget sin advokatbestalling på initiativ af kongelig kommissær i hertugdømmet Slesvig Frederik Tillisch. Han rejste herefter til Potsdam ved Berlin, hvor han fungerede som advokat. I 1856 blev han dommer i Heiligenstadt, indtil han efter 1864 atter kunne vende tilbage til Husum, hvor han boede til sin pensionering i 1880. Han døde i Hademarcschen i 1888.

Theodor Storm er Nordfrislands store forfatter og han introducerer i noveller og romaner området, så man får øget forståelse for de særlige levevilkår marsk og vadehav gav. Hauke Haien er hovedpersonen i Theodor Storms vel nok mest berømte værk: "Skimmelrytteren".

Denne dramatiske fortælling blev Storms sidste. Den udkom 4 måneder efter hans død. Romanen giver et indblik i det hårde liv på marskens udkant, det stadige besvær med at holde digerne, indvinde land og ikke mindst angsten for stormfloden.