Gå til leksikonoversigt

Thomesen (Thomissøn), Hans, 1532-1573, præst og salmedigter

Personer

Hans Thomesen var præstesøn fra Hygum. Han tog magistergraden i Wittenberg 1555 og var fra 1557 rektor i Ribe. 1561 blev Thomesen sognepræst ved Vor Frue Kirke i København. Han udgav 1569 Den danske Psalmebog, populært kaldet Hans Thomesens Salmebog, den første autoriserede danske salmebog med 150 salmer, som han for størstedelen selv havde digtet eller oversat.

Af H.E. Sørensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: H.A. Hens i: Dansk Bibliografisk Leksikon, bd. 14. Henrik Glahn: Salmemelodien i dansk tradition 1569-1973. 2000. P. Poulsen: Menneskeskæbner i Salmebogen. 1953.