Gå til leksikonoversigt

Tine, roman af Herman Bang

Begreber

Herman Bangs (1857-1912) roman Tine udkom i 1889 ved 25-års jubilæet for nederlaget på Dybbøl. Romanen skildrer krigens talrige hverdagstragedier, der udfolder sig på baggrund af Danevirkes rømning, Sønderborgs bombardement og Dybbøls fald. Selv om Herman Bang på ætsende vis skildrer de urealistiske forestillinger om den danske hærs muligheder og de dansknationale selvovervurderinger, fremtræder krigen dog først og fremmest som et udtryk for skæbnens tilskikkelse. Al normalitet bryder sammen under krigens vilkår, og moral og retfærdighed ophører med at have nogen mening.

Selv om bogen ikke drager de danske soldaters udholdenhed i tvivl, fik den en blandet, dog overvejende negativ modtagelse. Tiden var endnu i 1889 ikke moden til en nøgtern vurdering af krigens menneskelige omkostninger eller det nationale overmod og de politiske fejlgreb, der var krigens egentlige årsag. En karakteristisk dagbladsanmeldelse udtrykte sin vrede over "at en hvilken som helst Hr. Bang saa modbydeligt vil søle de gamle Minder ned til at tiene som Ramme om hans vulgaire og smudsige Elskovshistorier." (Dagbladet Avisen, 28. oktober 1889).

I bogen har Herman Bang i øvrigt medtaget et citat fra en artikel, journalisten Peter Vilhelm Grove skrev fra Danevirkestillingen i januar 1864. Citatet afslører datidige skribenters voldsomme overdrivelse af de faktiske muligheder på Danevirke, hvorved befolkningen fik helt fordrejede forestillinger om Danevirkes forsvarsevne.

Litteratur:
Inge Adriansen: 1864-nederlaget i erindringskulturen, i Krigens lange skygger, red. af Carsten Jahnke og Jes Fabricius Møller, Husum, 2011