Gå til leksikonoversigt

Toftlund

Steder

By beliggende i den midterste del af Sønderjylland mellem Vojens og Løgumkloster i Tønder Kommune. Indbyggertallet lå i 2023 på 3.276. Den middelalderlige landsby ved den højtbeliggende kirke hed Herrested. Dette navn kendes frem til omkring år 1700, hvor både by og sogn endnu kaldtes Herrested. Fra 1510 optræder en mindre bebyggelse, antagelig et stykke nord for kirken, ved navn Toftlund. Fra slutningen af 1700-tallet var navnet Toftlund enerådende. 

Toftlund fik i 1904 station på Haderslev Amts Jernbaner og udviklede sig til stationsby omkring banegården med forbindelse til Haderslev, Gram og Rødding.

Under 1. Verdenskrig voksede byen kraftigt, fordi de preussiske myndigheder gjorde byen til administrationsby for omegnen. Især i forbindelse med bygningen af Sikringsstilling Nord steg indbyggertallet kraftigt på grund af de mange soldater, som var involveret i det store anlægsarbejde.

Syd for byen ligger en af de fire danske kartoffelmelsfabrikker, der blev opført efter en lov i 1932, Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland (AKS). I 2020/21 omsatte AKS for næsten 345 mio. kr. Den fusionerede i 2022 med Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland (AKM) i Brande.  I 1990 indledte Toftlund samarbejde med Bredsted om energibesparelser, og Toftlund blev i 1990 udnævnt til Danmarks første Brundtlandby. Et Brundtlandcenter blev opført syd for byen, hvor forskellige virksomheder med specialer inden for energibesparende produktion har haft til huse. Siden 1977 har byen huset uddannelsesinstitutionen STUK (Sønderjyllands Gymnasium, Grundskole og Kostskole) og 1984-2022 Musik- og Teaterhøjskolen. 

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2024.

Frosch' Hotel i Toftlund. Gården havde siden 1857 tjent som kro, i 1897 købte Johannes Frosch den og indrettede hotel.

Frosch' Hotel i Toftlund. Gården havde siden 1857 tjent som kro, i 1897 købte Johannes Frosch den og indrettede hotel. Foto fra 2019.

Foto: Hjart, CC BY-SA 4.0