Gå til leksikonoversigt

Universitetsvæsen i Sønderjylland/Slesvig

Steder

Et universitet er en højere læreanstalt for uddannelse og forskning. Oprettelse af et universitet i Flensborg var fra 1630’erne et ønske hos fremtrædende borgere. Der blev fundet en bygning, det meste af grundkapitalen blev skaffet, og forslaget blev støttet af de to regerende hertuger, Christian 4. og Frederik 3. af Gottorp. Men da svenske tropper i 1643 rykkede ind i Hertugdømmerne (se Svenskekrigene), måtte planerne udsættes, og de blev helt skrinlagt, da Kiels Christian-Albrecht-Universität blev indviet i 1665.

Et helt andet forslag til universitet blev drøftet i perioden 1730-1800. Det gik ud på at sammenlægge Københavns og Kiels universiteter og placere dette nye store universitet i Slesvig. Der var tre hovedargumenter herfor: Den fysiske afstand til centralmagten ville styrke den akademiske frihed, afstanden til storbyernes fristelser ville øge studenternes fokus på studierne, og sammenlægningen kunne styrke helstaten ved at være en kulturel brobygning mellem Danmark-Norge og Slesvig-Holsten. Napoleonskrigene og statsbankerotten i 1813 umuliggjorde dog dette forslag.

Alle embedsmænd, der fik ansættelse i Slesvig, skulle have gennemført mindst et toårigt studium, Det Kielske Biennium, på Kiels Universitet, også selvom de var fuldt uddannede fra Københavns Universitet. Under den nationale konflikt fra 1840’erne opstod tanken om et universitet i Sønderjylland som middel til styrkelse af danskhed, så embedsmænd ikke længere skulle uddannes i Kiel. Dette forslag led skibbrud på grund af udbruddet af 1. Slesvigske Krig i 1848.

I 1920’erne var der overvejelser om at placere det andet danske universitet i Sønderborg frem for i Aarhus. Men forslaget faldt, bl.a. som følge af frygt for problemer med tyske studerende. Først i 1984 blev der med grundlæggelse af Handelshøjskolen i Sønderborg skabt en højere læreanstalt i Sønderjylland. I Sydslesvig skete dette i 1994/2000 med omdannelsen af den pædagogiske højskole i Flensborg til universitet. I Sønderborg blev et teknikum omdannet til en ingeniørhøjskole i 1993, og den indgik i 1998 sammen med handelshøjskolen i Syddansk Universitet. Heri indgik også Institut for Grænseregionsforskning i 2004. Universiteterne i Sønderborg og Flensborg samarbejder på en række områder og har også fælles uddannelser.

Af Gerd Battrup i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Gerd Battrup: Mellem Kiel og København. Universitetsplaner i Sønderjylland/Slesvig 1630-1930, i: PLUK 1997: 2-3.