Gå til leksikonoversigt

Venderne

Begreber

Vestslavisk folkestamme, der også omfattede bl.a. abodritter, som levede langs Østersøens sydkyst, og som i vikingetiden frem til 1100-tallet havde nære forbindelser til Danmark. Vendiske sørøvere rettede talrige småangreb mod syd- og østvendte kyster i Danmark, hvilket kan være forklaringen på, at så mange landsbykirker ved disse kyster er bygget som fæstningsværker, f.eks. Ketting og Notmark på Als og rundkirkerne på Bornholm. Venderne var ikke kristne og blev derfor mål for danske og tyske korstog i 1100-tallet. Krigen mod venderne sluttede med kong Valdemar den Stores erobring af Rügen i 1168, hvorefter venderne blev underlagt dansk herredømme og fra 1225 tysk herredømme.

På Lolland-Falster findes landsbynavne af formodentlig vendisk oprindelse; de kan være grundlagt af vendiske bosættere, bl.a. Korselitse og Kramnitse.