Gå til leksikonoversigt

Wandal, Peder, 1602-1659, sognepræst

Personer

Wandal var sognepræst i Maugstrup og Jegerup nord for Vojens, et embede, han overtog efter faderen, Jens Iversen Wandal. Peder Wandal studerede teologi og blev docent i orientalske sprog ved Københavns Universitet. Han flyttede i 1628 ind i Maugstrup Præstegård, hvor han ved siden af præstegerningen helligede sig teologisk forskning. Han udgav mange bøger, bl.a. prædikener og en dansk fortolkning af Det Nye Testamente. Wandal byggede formentlig en firetagers bygning på et endnu eksisterende lille voldsted i præstegårdens have.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Jens Glebe-Møller i: Dansk Bibliografisk Leksikon, bd. 15.