Gå til leksikonoversigt

Wenth, Johann, ca. 1490-1541, tysk teolog

Personer

Johann Wenth tog i 1526 magistergraden i Wittenberg og blev herefter ansat af hertug Christian (den senere Christian 3.) som lektor i Haderslev.  Wenth var stærkt grebet af Luthers tanker og elev af Philipp Melanchton. Derudover var han en fremragende kender af de klassiske sprog latin, græsk og hebraisk, som gjorde ham i stand til bedre end de fleste at læse og nyoversætte de klassiske bibeltekster. 

Johann Wenth overtog ledelsen af den tidligere katolske præsteskole i Haderslev og omdannede skolen til den første evangelisk-lutherske præsteskole, hvor gejstligheden fremover kunne blive indført i den lutherske forståelse af Bibelen. Reformartoren Eberhard Weidensee medvirkede jævnligt som forelæser. Præsteskolen i Haderslev vandt hurtigt så stort et ry, at den tiltrak studerende langvejs fra. Mest kendt blandt disse blev de to reformatorer fra Malmø i Skåne, Claus Mortensen Tøndebinder og Hans Oluf Spandemager. Præsteskolen blev nedlagt i 1537.

Johann Wenth og Eberhard Weidensee var hovedkræfter bag Reformationens gennemførelse i hertug Christians Sønderjylland. Det var f.eks. dem, der ledede de kirkemøder, hertug Christian indkaldte til efter 1525 for at formidle den rette lutherske lære til præster og degne i Barved Syssel og Tørning Len

Johann Wenth blev i 1537 efter afsættelsen af den katolske Iver Munk den første lutherske superintendent (biskop) i Ribe. Hans danske navn var Johann Vandal.

Litteratur: 

H.V. Gregersen: Reformationen i Sønderjylland. Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 63. Aabenraa 1986.