Gå til leksikonoversigt

Wilhelm 2., 1859-1941, tysk kejser

Personer

Wilhelm 2. var søn af kejser Frederik 3. og på mødrene side barnebarn af den engelske dronning Victoria. Han giftede sig i 1881 med Auguste Victoria (1858-1921), som var datter af den forviste hertug Christian August af Augustenborg. 

Wilhelm var konge af Preussen og kejser i det tyske kejserrige fra 1888 til sammenbruddet efter 1. Verdenskrig i 1918. I de første år som kejser havde han i konstant magtkampe med rigskansler Otto von Bismarck, hvilket førte til Bismarcks afgang i 1890.

Som hærens øverstbefalende greb han flere gange ind uden om regering og parlament. Han støttede opbygningen af en tysk krigsflåde, herunder bygningen af Kielerkanalen (der oprindelig hed Kaiser-Wilhelm-Kanal) og marineskolen i Mürvik (dansk: Mørvig) ved Flensborg Fjord.

Efter revolutionen i november 1918 abdicerede Wilhelm 2. og flyttede til Holland, hvor han levede til sin død.